I ETAP – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD (od luty 2021 do listopad 2023 r.)

  • Wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji (STEŚ R)
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wykonanie projektów budowlanych
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
  • Wykonanie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych

II ETAP– Wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu ZRID (od październik 2023 r. do grudzień 2025 r.)

  • Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych działek niepodlegających podziałowi stanowiących granicę pasa drogowego zakończone trwałą stabilizacją punktów granicznych
  • Dokumentacja formalno-prawna dotycząca gospodarowania nieruchomościami

III ETAP – Procedura przetargowa (od listopad 2023 r. do maj 2024 r.)

  • Udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów

IV ETAP – Pełnienie nadzoru autorskiego (od maja 2024 r. do stycznia 2026 r.)

  • Pełnienie nadzoru autorskiego