WARIANT nr 4

W dniu 22.06.2022 r. w Oddziale GDDKiA w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym Projektant zaprezentował 3 warianty przebiegu inwestycji.

Po ocenie dokumentacji, uwzględnieniu opinii i spostrzeżeń, powstał wariant nr 4 inwestycji.

24.02.2023 r. odbyło się uzupełniające posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym wariant nr 4 został wybrany jako wariant preferowany

PLAN SYTUACYJNY – WARIANT NR 4

16 lutego 2023