Prace projektowe

– Inwentaryzacja przyrodnicza
– Opracowanie wariantów przebiegu i przekazanie ich do Zamawiającego
– Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej
– Wykonanie pomiarów ruchu