Prace projektowe

– Powstanie wariantu nr 4 inwestycji
– Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego dla 4 wariantów
– 24.02.2023 r. odbyło się uzupełniające posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym wariant nr 4 został wybrany jako wariant preferowany
– Opracowanie karty informacyjnych przedsięwzięcia dla 4 wariantów
– Rozpoczęcie pracy nad projektem robót geologicznych dla wariantu nr 4

– Opracowanie analizy i prognozy ruchu wraz z jej zatwierdzeniem
– Wykonanie programu badań geotechnicznych i programu badań geofizycznych
– Przeprowadzenie badań geotechnicznych i geofizycznych w terenie
– Opracowanie studium geologiczno-inżynierskiego wraz z jego zatwierdzeniem
– Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej
– Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego dla 3 wariantów
– Praca nad karta informacyjną przedsięwzięcia
– 22.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym Projektant zaprezentował 3 warianty przebiegu inwestycji

– Inwentaryzacja przyrodnicza
– Opracowanie wariantów przebiegu i przekazanie ich do Zamawiającego
– Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej
– Wykonanie pomiarów ruchu