Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.02.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7”.

Wniosek został złożony do Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach.

16 lutego 2023