Konsultacje społeczne

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy węzła drogowego w miejscowości Jawornik

W dniu 13.07.2021 r. w godzinach 12:00-18:00 w budynku OSP w Jaworniku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zadania pn.: „ Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7”. Na spotkaniu zainteresowani będą mieli możliwość indywidualnej rozmowy z Projektantem na temat inwestycji.
Niezbędne materiały informacyjne, z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone poniżej:

475_Prezentacja

475_Plakat

475_Ulotka

1.0 Orientacja

2.1 Plan sytuacyjny – WARIANT 1

2.2 Plan sytuacyjny – WARIANT 2

2.3 Plan sytuacyjny – WARIANT 3

Wizualizacja

475_Ankieta

Ankietę z wnioskami należy dostarczyć w terminie do dnia 25.07.2021 r. za pomocą:
poczty elektronicznej – na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Węzeł Jawornik”
Poczty – na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
Faksu – na nr +48 12 312 18 70,

Ankiety można składać również w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice – Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Przedmiotową ankietę można również wypełnić elektronicznie poniżej:

7 czerwca 2021